1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

2. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

3. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

4. INFORMAȚII PE CARE LE PRIMIM DE LA TERȚE PĂRȚI

5. COMUNICAREA ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

6. COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

7. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

7.2. Păstrarea Informațiilor dumneavoastră

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

10. ACTUALIZĂRI ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE


Termeni şi condiţii


CONDIŢII DE UTILIZARE 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele Condiţii de utilizare înainte de a utiliza acest site. Prin accesarea şi utilizarea acestui site, vă exprimaţi în mod expres acordul de a respecta aceste Condiţii de utilizare. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre Condiţiile de utilizare de mai jos, vă rugăm să nu folosiţi acest site. Turner Broadcasting System Europe Limited („TURNER”, „noi” şi celelalte forme ale pronumelui) administrează acest site. TURNER îşi rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica, a schimba sau a actualiza în orice alt mod, în orice moment, aceste Condiţii de utilizare. Veţi fi avertizaţi cu privire la orice modificare adusă prezentelor Condiţii de utilizare care ar putea să vă afecteze drepturile pe pagina principală, în cursul primei săptămâni în care survine modificarea respectivă. De asemenea, vă recomandăm să recitiţi periodic prezentele Condiţii de utilizare, astfel încât să vă familiarizaţi cu obiectul acestora şi cu orice modificare care li s-ar fi adus. Prin utilizarea acestui serviciu după ce noi am postat anunţul cu privire la astfel de modificări, vă exprimaţi acordul de a respecta aceste condiţii în forma revizuită. TURNER îşi rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane despre care considerăm că a încălcat vreuna din prezentele Condiţii de utilizare. 


MĂRCI ÎNREGISTRATE, DREPTURI DE AUTOR ŞI RESTRICŢII 

Acest site este controlat şi administrat de TURNER la Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra W1F 7HS, Regatul-Unit. Numărul nostru de telefon este 020 7693 1000. Toate materialele de pe acest site, inclusiv, dar fără limitare, textele, imaginile, ilustraţiile, clipurile audio şi clipurile video, sunt protejate prin drepturi de autori, mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală, deţinute şi controlate de TURNER sau de alte părţi care i-au acordat dreptul de utilizare. Materialele de pe [Inseraţi URL] sunt oferite exclusiv în scop informativ. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, republicarea, descărcarea, postarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a acestor materiale, inclusiv prin e-mail sau prin alte mijloace electronice. Cu excepţia cazului în care s-a obţinut aprobarea prealabilă scrisă din partea proprietarului, modificarea materialelor, utilizarea materialelor pe orice alt site web sau pe orice altă reţea de calculatoare, precum şi utilizarea materialelor în orice alt scop decât acela al utilizării personale, necomerciale, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate şi sunt interzise. În cazul în care s-a obţinut permisiunea de a copia, a redistribui sau a publica un material, este interzisă modificarea sau suprimarea menţiunilor cu privire la autor, marcă înregistrată sau drepturi de autor. Sunteţi de acord că, prin descărcarea de materiale de pe acest site, nu dobândiţi niciun drept de proprietate. 


LINKURI 

Acest site poate să conţină linkuri către alte site-uri web („Site-uri cu linkuri”). Site-urile cu linkuri sunt oferite pentru confortul dumneavoastră şi accesarea lor se face pe propriul dumneavoastră risc. 
TURNER nu este răspunzător pentru conţinutul Site-urilor cu linkuri, indiferent dacă TURNER este afiliat sau nu la sponsori ai acestor site-uri. TURNER nu garantează în niciun fel Site-urile cu linkuri. 

 

TRANSMISIUNI 

Toate mesajele e-mail, anunţurile, mesajele sau afişele publicitare, ideile, sugestiile, conceptele şi orice alte materiale transmise vor deveni proprietatea TURNER în întreaga lume. TURNER va avea dreptul, în conformitate cu politicile noastre referitoare la confidenţialitate, să utilizeze materialul sau oricare din elementele sale în orice scop, inclusiv, dar fără limitare, pe orice suport cunoscut în prezent sau care urmează a fi conceput. Atunci când dumneavoastră sau orice altă persoană autorizată de dumneavoastră transmite materiale, vă exprimaţi acordul ca TURNER să aibă dreptul să publice sau să utilizeze în orice alt mod materialul sau oricare din elementele sale în orice scop, inclusiv în scopuri de promovare sau de publicitate. 

Prin utilizarea unui site TURNER, vă exprimaţi acordul de a nu transmite sau publica în orice mod materiale cu un conţinut care: (a) calomniază, insultă, invadează viaţa privată a unor terţe persoane, sau care este obscen, pornografic, abuziv sau ameninţător; (b) încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale vreunei entităţi sau persoane, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor sau mărcile comerciale ale vreunei persoane; (c) încalcă legea; (d) promovează activităţi ilegale; sau (e) face publicitate, solicită fonduri în orice mod sau reprezintă o solicitare de bunuri sau servicii. 

TURNER are dreptul să revizuiască, să editeze, să respingă, să refuze să posteze şi/sau să suprime orice conţinut care, după libera apreciere a TURNER, încalcă prezentele Condiţii de utilizare sau care ar putea fi ofensatoare, ilegale, sau care ar putea încălca drepturi ori ar putea prejudicia sau ameninţa siguranţa vreunei persoane. Sunteţi de acord că TURNER are dreptul în orice moment să divulge orice informaţii (inclusiv identitatea persoanelor care furnizează informaţii sau materiale pe acest site) necesare pentru a respecta legile şi reglementările sau pentru a răspunde unor solicitări legale venite din partea autorităţilor. Aceasta include, fără limitare, divulgarea de informaţii în legătură cu investigarea unor presupuse activităţi ilegale sau instigări la activităţi ilegale sau ca răspuns la o hotărâre judecătorească legală sau la o citaţie. De asemenea, noi avem dreptul (şi prin prezenta ne împuterniciţi în mod expres în acest sens) să divulgăm orice informaţii cu privire la dumneavoastră către organele de drept sau alte autorităţi ale statului în cazul în care considerăm, după libera noastră apreciere, că acest lucru este necesar sau oportun, cu privire la investigarea şi/sau soluţionarea eventualelor infracţiuni sau alte fapte, în special a celor care implică vătămarea corporală sau siguranţa persoanelor. 

Vă exprimaţi acordul de a exonera şi a despăgubi compania TURNER şi pe oficialii, directorii, angajaţii, agenţii, distribuitorii şi afiliaţii săi pentru orice pretenţii venite din partea unor terţe persoane, precum şi pentru orice solicitări, răspunderi, costuri sau cheltuieli, inclusiv orice taxe juridice 
justificate, care ar decurge din încălcarea de către dumneavoastră a angajamentelor, declaraţiilor şi garanţiilor menţionate mai sus. 

 

DECLINAREA GARANŢIILOR ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Materialele de pe acest site sunt furnizate „ca atare” şi nu se acordă garanţii cu privire la furnizarea serviciului de site. TURNER, afiliaţii săi sau persoanele implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site nu garantează că funcţiile conţinute în materiale vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defecţiunile vor fi corectate sau că TURNER ori serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi sau de alte componente dăunătoare. Materialele pe care le citiţi pe acest site sunt furnizate numai în scopuri promoţionale şi informative. TURNER, afiliaţii săi sau persoanele implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site nu garantează exactitatea, fiabilitatea, integralitatea sau utilitatea materialelor, nici adecvarea lor pentru un anumit scop. 

Vă exprimaţi în mod expres acordul cu privire la faptul că, în afara cazurilor de deces sau vătămare corporală survenite ca urmare a neglijenţei TURNER, nici TURNER, nici afiliaţii săi sau angajaţii acestora, precum şi agenţii sau orice persoane sau entităţi implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site, nu sunt răspunzătoare faţă de nicio persoană sau entitate pentru eventualele pierderi sau daune survenite ca urmare a utilizării acestui site. Cu titlu de exemplificare şi fără a limita caracterul general al celor menţionate mai sus, TURNER şi persoanele sau entităţile afiliate acestuia nu sunt răspunzătoare pentru nicio pretenţie sau prejudiciu survenite ca urmare a eventualelor probleme de funcţionare, erori, omisiuni, întreruperi, ştergeri, defecţiuni, întârzieri în funcţionare, viruşi informatici, cazuri de furt, distrugere, acces neautorizat, întrebuinţare sau utilizare de date, informaţii, opinii sau alte materiale care apar pe acest site. Vă exprimaţi în mod expres luarea la cunoştinţă şi acordul cu privire la faptul că TURNER nu este răspunzător pentru comportamentele calomnioase, ofensatoare sau ilegale ale altor abonaţi sau ale terţilor. 


ASPECTE REFERITOARE LA JURISDICŢIE 

Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, materialele de pe acest site sunt prezentate exclusiv în scopul promovării programelor şi a altor produse disponibile în [Vă rugăm să specificaţi cărui teritoriu este destinat site-ul] teritoriile, proprietăţile şi protectoratele sale. Acest site este controlat şi administrat de TURNER din sediul său de la Londra. TURNER nu garantează că materialele de pe acest site web sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în alte locaţii. Persoanele care decid să acceseze acest site din alte locaţii o fac din proprie iniţiativă şi sunt răspunzătoare pentru respectarea legislaţiei locale, dacă şi în măsura în care legislaţia locală este aplicabilă. 

Prezentele Condiţii de utilizare sunt reglementate, interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor. Orice acţiune formulată de dumneavoastră, de un terţ sau de 
TURNER cu privire la aplicarea prezentelor Condiţii de utilizare sau la orice aspecte referitoare la acest site este supusă competenţei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor. În cazul în care vreuna din prevederile prezentului contract este ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, acea prevedere va fi considerată disociabilă de prezentul contract şi nu va aduce atingere valabilităţii şi aplicabilităţii celorlalte prevederi. Acest text reprezintă acordul integral dintre părţi cu privire la aspectele conţinute în acesta şi nu poate fi modificat decât printr-un document scris, semnat de către TURNER.

 

 

Ce sunt cookie-urile?

Cum utilizează Turner cookie-urile?

Cookie-urile pe care le utilizăm & la ce folosesc ele

Cookie-uri strict necesare:

Cookie-uri pentru performanță:

Cookie-uri pentru funcţionalitate

Cookie-uri pentru publicitate

Alte cookie-uri terţe

Cum să administrezi și să elimini cookie-urile

4 Blocks Logo

Distribuție

Portretul lui Abbas

Abbas
Veysel Gelin

"Abbas se consideră deja noul cap al familiei și gustă din plin viața îndestulată pe care i-o permit afacerile ilegale ale clanului. Reușește cu greu să împace onoarea familiei, asigurarea protecției clanului și satisfacerea pornirilor impulsive. Neîncrederea lui Abbas față de Vince bagă zâzanie între frați.
Veysel Gelin și-a început cariera cântând rap în adolescență, primul său single „43 Therapy” fiind lansat în 2013. Anul următor, albumul de debut „Audiovisual” a urcat în topurile germane până pe poziția 17. „4 Blocks” e prima producție de televiziune în care joacă Gelin, originar din Essen."

Portretul lui Toni

Toni
Kida Khodr Ramadan

"Toni îi predase deja fratelui său Abbas partea operațională a afacerilor necurate ale clanului. Împreună cu soția visa la pașapoarte germane și un trai în tihnă, de chiriaș, dar atunci când o razie duce la confiscarea unui transport important de cocaină și arestarea fratelui său, Latif, Toni e silit să ia din nou frâiele afacerilor clanului.
Descoperit într-o tabără de vară de regizorul, Neco Çelik, Kida Khodr Ramadan și-a făcut debutul cu filmul „Everyday Life” (2003). În „Ummah - Among Friends” (2012), Ramadan a jucat pentru prima oară alături de Frederick Lau, într-un rol care i-a adus nominalizarea la Filmpreis și Premiile Actorilor Germani. În 2017 el poate fi văzut în „Only God Can Judge Me”."

Portretul Amarei

Amara
Almila Bagriacik

Amara e șocată să-și vadă soțul, pe Latif, arestat sub ochii ei, chiar în fața casei, și ajunge să se întrebe cât de strâns legată e viața ei de activitățile ilegale ale familiei. Toni și Abbas sunt reținuți, dar asta nu înseamnă că Amara și fiul ei, Adam, rămân nesupravegheați.
Almila Bagriacik a debutat în drama premiată „The Stranger” (2010). Debutul a fost urmat de roluri importante în seriale de televiziune ca „The Teacher” (2012) sau „The Criminalist” (2014). Prima sa apariție pe marile ecrane a fost în rolul lui Bagriacik, din „Hördur Between the Worlds” (2015), care i-a adus o nominalizare la categoria „Cea mai bună actriță”, din partea Asociației Germane a Criticilor de Film, în 2015. Almila Bagriacik a fost nominalizată la categoria „Cea mai bună actriță nouă”, la „Colorful New Faces Award 2016”, pentru prestația sa din „Mitten in Deutschland: NSU - Die Opfer”. În 2017, ea are două apariții de televiziune, în serialul polițist „Commissioner Pascha”. "

Portretul Kalilei

Kalila
Maryam Zaree

Pentru a-și proteja familia, Kalila își imploră soțul, pe Toni, să renunțe la toate afacerile necurate. Însă are parte de o cruntă dezamăgire când, după arestarea lui Latif, Toni se implică din nou în uneltirile gangsterești ale familiei. Kalila e conștientă că trebuie să facă totul pentru a-l ajuta și a-l proteja pe Toni, deoarece viitorul ei și al fiicei lor, Serin, depinde de el.
Născută la Teheran, Maryam Zaree a copilărit la Frankfurt am Main, frecventând Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. A devenit cunoscută pentru rolul din producția cinematografică „Shahada” (2010), care i-a adus mai multe premii. Zaree a jucat mai multe roluri importante într-o serie de coproducții europene, printre care și „Le Chant des Hommes” (2015). În plus, a avut apariții speciale pe scena mai multor teatre, printre care Schaubühne la Lehniner Platz și Gorki Theater Berlin. Maryam Zaree este și autoare, lucrând în prezent la primul său film documentar.

Portretul lui Ewa

Ewa
Karolina Lodyga

"Ewa, soția lui Abbas, e poloneză, singura femeie care nu e arabă din clanul Hamadan. Fosta dansatoare se simte marginalizată și prea puțin respectată de familie. Nu contenește să-i spună lui Abbas că această lipsă de respect îi afectează și prestigiul lui. Prin urmare, îl împinge să își consolideze poziția în fața lui Toni și să preia frâiele afacerilor familiei.
Karolina Lodyga și-a început cariera de actriță în serialul de televiziune „Anna and the Love”, între 2008 și 2010, cu un rol principal care a făcut-o cunoscută. Au urmat mai multe roluri importante în seriale TV și filme, printre care și „In Face of the Crime” (2010) și „Heimat ist kein Ort” (2014). În 2016 a jucat în producțiile polițiste „The Right to Worry” și „Commissioner Heller: Heat Stroke”, precum și în „No Marriage Without Break”.”

Portretul lui Latif

Latif
Massiv

"Împreună cu Abbas, Latif organizează traficul de droguri al clanului Hamady, transportând și distribuind heroina din garajul lui. Latif își iubește soția, pe Amara, și pe fiul ei, dar tânăra familie riscă să se destrame când el este arestat.
În adolescență, Massiv, pe numele adevărat Wasiem Taha, s-a mutat cu familia la Berlin unde a îmbrățișat curentul local hip-hop. Albumul său de debut, „Blut gegen Blut” a fost lansat în 2006. Acesta a fost urmat de alte câteva, precum și de biografia „Massive: Solange mein Herz schlägt” („Massiv: cât timp îmi bate inima”), scrisă împreună cu autoarea Mariam Noori. „4 Blocks” reprezintă debutul de televiziune al lui Massiv.”

Portretul lui Kemal

Kemal
Sami Nasser

"La fel ca Toni și Vince, Kemal a făcut parte în tinerețe din banda „Southeast Warriors”. În prezent e unul dintre oamenii de bază ai lui Toni și Abbas. Se ocupă de aspectele mai mărunte ale activității clanului, cum ar fi asigurarea protecției și întreținerea mașinilor de jocuri de noroc gestionate de familie.
Sami Nasser a debutat ca actor în 2013, cu rolul din filmul „Ummah - Among Friends”, alături de Kida Ramadan și Frederick Lau. În același timp, scurt-metrajul „God is the Greatest” a avut un succes important la festivalurile internaționale. El a avut roluri și în producții ca „Three Turks and a Baby” (2013) și „After Spring Comes Fall” (2015), laureat cu noul Berlin Film Award. În 2017 Nasser va apărea în filmul de lung metraj nominalizat la Max-Ophüls-Award, „Straßenkaiser”, precum și în „Only God can judge me”."

Portretul lui Kartoffel

Potato
Erkan Sulcani

" Membru al cercului de bază al clanului, lui Achmed i se spune Potato (Cartoful). El e omul însărcinat cu treburile mai dure, dar și cu misiuni mai delicate, cum ar fi amestecarea și ambalarea cocainei.
Erkan Sulcani s-a impus în cadrul Federației Germane de Wrestling pentru calitățile sale de luptător cu o tehnică puternică, fiind lider al echipei „Cash Money Mafia”. Sulcani a debutat ca actor în serialul web în cinci părți „Heroes of the Capital”, în 2015."

Portretul lui Zeki

Zeki
Rauand Taleb

"Zeki e cărăușul clanului Hamady. Împreună cu bunul său prieten, Issam, el distribuie drogurile clanului către Kleindealer pretutindeni în Neukölln, și se ocupă de încasări. Visul lui Zeki este să avanseze în ierarhia clanului. Pentru el, cuvântul lui Toni și al lui Abbas e literă de lege. Respectul lor e cel mai important în ochii lui, și pentru ei e gata să sacrifice orice, inclusiv propria familie.
Rauand Taleb a debutat în televiziune cu „Our Mothers, Our Fathers” (2013). Apoi au urmat numeroase roluri în scurt-metraje și producții de televiziune ca „Tatort - Schutzlos” (2014), precum și pe scenele teatrelor, cum ar fi „Outlaw” (2016) de la Theater am Kurfürstendamm. Pentru scurt-metrajul „Every Kanake against Every Kanaken” (2012), regizat chiar de către el, Taleb a fost laureat la Bavarian Youth Film Festival, primind și premiul Franconian pentru scurt-metraj de televiziune."

Portretul lui Issam

Issam
Emilio Sakraya

"Issam e cărăușul clanului Hamady, cot la cot cu Zeki, dar e mai rezervat și mai rațional decât prietenul său. Începe să își pună întrebări, însă loialitatea față de prietenul său are câștig de cauză, așa că se lasă adesea convins de Zeki să facă ceva ce-i aduce necazuri.
Emilio Sakraya e familiar cu camera de filmare de la nouă ani, sărbătorindu-și Kinodebüt cu rolul micuțului Bushido din „Zeit ändern sich” (2010). Au urmat diferite alte filme Kinofilmen, ca serialul „Bibi & Tina” (2014, 2016) și producții de televiziune ca „Mitten in Deutschland: NSU - Die Opfer” (2016)."

Portretul lui Rufi

Ruffi
Ronald Zehrfeld

"Ruffi este președintele clubului de rock Cthuhlu, un paradis al rataților, traficanților și prostituției. Când clanul Hamady intră în declin, Ruffi profită imediat pentru a intra pe teritoriile clanului din Neukölln, Hasenheide și Görlitzer Park.
În paralel cu studiile sale la Academia de Artă Dramatică Ernst Busch, Ronald Zehrfeld juca deja în câteva roluri la Deutsches Theater din Berlin. Primul său rol de cinema a fost în „Der Rote Kakadu” (2006) al lui Dominik Graf. Laureat al Grimme-Preis și German TV Prize, a mai jucat și în rolul Contelui Krimiserie din „In Face of the Crime” (2010). În 2016, Zehrfeld a primit Filmpreis din Germania, la categoria „Best Nebendarsteller”, pentru „The State Against Fritz Bauer” (2015)."

Portretul lui Kutscha

Kutscha
Oliver Masucci

"Hagen Kutscha conduce ancheta asupra clanului Hamady, însă nu a reușit să dovedească nimic împotriva lor. După razia în care Latif e arestat, crede că poate, în sfârșit, să îi aducă în fața justiției. Tensiunile dintre clan și patronii clubului Cthuhlu nu fac decât să îi izoleze și mai mult pe Hamady.
Oliver Masucci și-a făcut studiile la Universitatea de Artă din Berlin, fiind și unul dintre membrii permanenți ai Burgtheater din Vienna. Prestația sa în rolul lui Hitler din „He is back again” (2015) i-a adus lui Masucci o nominalizare la Filmpreis 2016 din Germania, pentru cel mai bun actor într-un rol principal. În 2017 el este și protagonistul serialului „Dark” de la Netflix."

Portretul lui Nico

Nico
Ludwig Trepte

"Cu firea sa explozivă, Nico e un cărăuș perfect pentru Cthuhlu Ruffis - un rocker violent, căruia i s-a dus demult faima. Nico aprovizionează clubul cu marijuana, cocaină și metamfetamină și încearcă să-i atragă de partea sa pe traficanții clanului Hamady. Conflictul lui cu Zeki și Issam nu mai e un secret pentru nimeni.
A debutat în film în rolul lui Ludwig Trepte din „Combat Sixteen” (2005), urmat de roluri în producții ca „Good Morning, Mr. Grothe” (2008) și „You Can Never Be Safe” (2009). Laureat cu premiul Grimme și, mai târziu, cu premiul special pentru „Cel mai bun actor” la Festivalul Internațional de Televiziune de la Baden-Baden, Trepte și-a câștigat recunoașterea internațională pentru rolurile sale din producția în trei părți „Our Mothers, Our Fathers” (2013) și serialul „Deutschland 83” ( 2015)."

Portretul lui Vince

Vince
Frederick Lau

"Vince a fost bun prieten cu Toni în adolescență. După ce a păstrat tăcerea ani de zile, el a revenit la Berlin, unde Toni îi încredințează misiunea de a reorganiza afacerile familiei și a găsi o cale pentru a-și duce viața în legalitate.
Frederick Lau a debutat în „Die Welle” (2008), producție care i-a adus premiul Lola pentru cel mai bun rol secundar. În 2011 a fost laureat cu Grimme-Preis pentru „Neue Vahr Süd” (2010), iar în 2015 cu Filmpreis pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru rolul din „Victoria”. S-a făcut remarcat și pentru registrul amplu din rolul „SMS für Dich” (2016), și în filmul de imaginație „The Cold Heart” (2016), urmate în 2017 de filmul de aventură „Simple”. „4 Blocks” este al doilea film la care colaborează cu regizorul Marvin Kren, după „Murder Commission Berlin 1” (2015)."

Nächste Person

Vorherige Person

Prezentare generală

Abbas

Toni

Amara

Kalila

Ewa

Latif

Kemal

Potato

Zeki

Issam

Ruffi

Kutscha

Nico

Vince