1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

2. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

3. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

4. INFORMAȚII PE CARE LE PRIMIM DE LA TERȚE PĂRȚI

5. COMUNICAREA ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

6. COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

7. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

7.2. Păstrarea Informațiilor dumneavoastră

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

10. ACTUALIZĂRI ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE


Termeni şi condiţii


CONDIŢII DE UTILIZARE 

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele Condiţii de utilizare înainte de a utiliza acest site. Prin accesarea şi utilizarea acestui site, vă exprimaţi în mod expres acordul de a respecta aceste Condiţii de utilizare. În cazul în care nu sunteţi de acord cu vreuna dintre Condiţiile de utilizare de mai jos, vă rugăm să nu folosiţi acest site. Turner Broadcasting System Europe Limited („TURNER”, „noi” şi celelalte forme ale pronumelui) administrează acest site. TURNER îşi rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a modifica, a schimba sau a actualiza în orice alt mod, în orice moment, aceste Condiţii de utilizare. Veţi fi avertizaţi cu privire la orice modificare adusă prezentelor Condiţii de utilizare care ar putea să vă afecteze drepturile pe pagina principală, în cursul primei săptămâni în care survine modificarea respectivă. De asemenea, vă recomandăm să recitiţi periodic prezentele Condiţii de utilizare, astfel încât să vă familiarizaţi cu obiectul acestora şi cu orice modificare care li s-ar fi adus. Prin utilizarea acestui serviciu după ce noi am postat anunţul cu privire la astfel de modificări, vă exprimaţi acordul de a respecta aceste condiţii în forma revizuită. TURNER îşi rezervă dreptul de a refuza accesul oricărei persoane despre care considerăm că a încălcat vreuna din prezentele Condiţii de utilizare. 


MĂRCI ÎNREGISTRATE, DREPTURI DE AUTOR ŞI RESTRICŢII 

Acest site este controlat şi administrat de TURNER la Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londra W1F 7HS, Regatul-Unit. Numărul nostru de telefon este 020 7693 1000. Toate materialele de pe acest site, inclusiv, dar fără limitare, textele, imaginile, ilustraţiile, clipurile audio şi clipurile video, sunt protejate prin drepturi de autori, mărci comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală, deţinute şi controlate de TURNER sau de alte părţi care i-au acordat dreptul de utilizare. Materialele de pe [Inseraţi URL] sunt oferite exclusiv în scop informativ. Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, republicarea, descărcarea, postarea, transmiterea sau distribuirea în orice mod a acestor materiale, inclusiv prin e-mail sau prin alte mijloace electronice. Cu excepţia cazului în care s-a obţinut aprobarea prealabilă scrisă din partea proprietarului, modificarea materialelor, utilizarea materialelor pe orice alt site web sau pe orice altă reţea de calculatoare, precum şi utilizarea materialelor în orice alt scop decât acela al utilizării personale, necomerciale, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, a mărcilor înregistrate şi a altor drepturi de proprietate şi sunt interzise. În cazul în care s-a obţinut permisiunea de a copia, a redistribui sau a publica un material, este interzisă modificarea sau suprimarea menţiunilor cu privire la autor, marcă înregistrată sau drepturi de autor. Sunteţi de acord că, prin descărcarea de materiale de pe acest site, nu dobândiţi niciun drept de proprietate. 


LINKURI 

Acest site poate să conţină linkuri către alte site-uri web („Site-uri cu linkuri”). Site-urile cu linkuri sunt oferite pentru confortul dumneavoastră şi accesarea lor se face pe propriul dumneavoastră risc. 
TURNER nu este răspunzător pentru conţinutul Site-urilor cu linkuri, indiferent dacă TURNER este afiliat sau nu la sponsori ai acestor site-uri. TURNER nu garantează în niciun fel Site-urile cu linkuri. 

 

TRANSMISIUNI 

Toate mesajele e-mail, anunţurile, mesajele sau afişele publicitare, ideile, sugestiile, conceptele şi orice alte materiale transmise vor deveni proprietatea TURNER în întreaga lume. TURNER va avea dreptul, în conformitate cu politicile noastre referitoare la confidenţialitate, să utilizeze materialul sau oricare din elementele sale în orice scop, inclusiv, dar fără limitare, pe orice suport cunoscut în prezent sau care urmează a fi conceput. Atunci când dumneavoastră sau orice altă persoană autorizată de dumneavoastră transmite materiale, vă exprimaţi acordul ca TURNER să aibă dreptul să publice sau să utilizeze în orice alt mod materialul sau oricare din elementele sale în orice scop, inclusiv în scopuri de promovare sau de publicitate. 

Prin utilizarea unui site TURNER, vă exprimaţi acordul de a nu transmite sau publica în orice mod materiale cu un conţinut care: (a) calomniază, insultă, invadează viaţa privată a unor terţe persoane, sau care este obscen, pornografic, abuziv sau ameninţător; (b) încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale vreunei entităţi sau persoane, inclusiv, fără limitare, drepturile de autor sau mărcile comerciale ale vreunei persoane; (c) încalcă legea; (d) promovează activităţi ilegale; sau (e) face publicitate, solicită fonduri în orice mod sau reprezintă o solicitare de bunuri sau servicii. 

TURNER are dreptul să revizuiască, să editeze, să respingă, să refuze să posteze şi/sau să suprime orice conţinut care, după libera apreciere a TURNER, încalcă prezentele Condiţii de utilizare sau care ar putea fi ofensatoare, ilegale, sau care ar putea încălca drepturi ori ar putea prejudicia sau ameninţa siguranţa vreunei persoane. Sunteţi de acord că TURNER are dreptul în orice moment să divulge orice informaţii (inclusiv identitatea persoanelor care furnizează informaţii sau materiale pe acest site) necesare pentru a respecta legile şi reglementările sau pentru a răspunde unor solicitări legale venite din partea autorităţilor. Aceasta include, fără limitare, divulgarea de informaţii în legătură cu investigarea unor presupuse activităţi ilegale sau instigări la activităţi ilegale sau ca răspuns la o hotărâre judecătorească legală sau la o citaţie. De asemenea, noi avem dreptul (şi prin prezenta ne împuterniciţi în mod expres în acest sens) să divulgăm orice informaţii cu privire la dumneavoastră către organele de drept sau alte autorităţi ale statului în cazul în care considerăm, după libera noastră apreciere, că acest lucru este necesar sau oportun, cu privire la investigarea şi/sau soluţionarea eventualelor infracţiuni sau alte fapte, în special a celor care implică vătămarea corporală sau siguranţa persoanelor. 

Vă exprimaţi acordul de a exonera şi a despăgubi compania TURNER şi pe oficialii, directorii, angajaţii, agenţii, distribuitorii şi afiliaţii săi pentru orice pretenţii venite din partea unor terţe persoane, precum şi pentru orice solicitări, răspunderi, costuri sau cheltuieli, inclusiv orice taxe juridice 
justificate, care ar decurge din încălcarea de către dumneavoastră a angajamentelor, declaraţiilor şi garanţiilor menţionate mai sus. 

 

DECLINAREA GARANŢIILOR ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Materialele de pe acest site sunt furnizate „ca atare” şi nu se acordă garanţii cu privire la furnizarea serviciului de site. TURNER, afiliaţii săi sau persoanele implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site nu garantează că funcţiile conţinute în materiale vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori, că defecţiunile vor fi corectate sau că TURNER ori serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi sau de alte componente dăunătoare. Materialele pe care le citiţi pe acest site sunt furnizate numai în scopuri promoţionale şi informative. TURNER, afiliaţii săi sau persoanele implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site nu garantează exactitatea, fiabilitatea, integralitatea sau utilitatea materialelor, nici adecvarea lor pentru un anumit scop. 

Vă exprimaţi în mod expres acordul cu privire la faptul că, în afara cazurilor de deces sau vătămare corporală survenite ca urmare a neglijenţei TURNER, nici TURNER, nici afiliaţii săi sau angajaţii acestora, precum şi agenţii sau orice persoane sau entităţi implicate în crearea, producerea şi distribuirea acestui site, nu sunt răspunzătoare faţă de nicio persoană sau entitate pentru eventualele pierderi sau daune survenite ca urmare a utilizării acestui site. Cu titlu de exemplificare şi fără a limita caracterul general al celor menţionate mai sus, TURNER şi persoanele sau entităţile afiliate acestuia nu sunt răspunzătoare pentru nicio pretenţie sau prejudiciu survenite ca urmare a eventualelor probleme de funcţionare, erori, omisiuni, întreruperi, ştergeri, defecţiuni, întârzieri în funcţionare, viruşi informatici, cazuri de furt, distrugere, acces neautorizat, întrebuinţare sau utilizare de date, informaţii, opinii sau alte materiale care apar pe acest site. Vă exprimaţi în mod expres luarea la cunoştinţă şi acordul cu privire la faptul că TURNER nu este răspunzător pentru comportamentele calomnioase, ofensatoare sau ilegale ale altor abonaţi sau ale terţilor. 


ASPECTE REFERITOARE LA JURISDICŢIE 

Cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, materialele de pe acest site sunt prezentate exclusiv în scopul promovării programelor şi a altor produse disponibile în [Vă rugăm să specificaţi cărui teritoriu este destinat site-ul] teritoriile, proprietăţile şi protectoratele sale. Acest site este controlat şi administrat de TURNER din sediul său de la Londra. TURNER nu garantează că materialele de pe acest site web sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în alte locaţii. Persoanele care decid să acceseze acest site din alte locaţii o fac din proprie iniţiativă şi sunt răspunzătoare pentru respectarea legislaţiei locale, dacă şi în măsura în care legislaţia locală este aplicabilă. 

Prezentele Condiţii de utilizare sunt reglementate, interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legislaţia din Anglia şi Ţara Galilor. Orice acţiune formulată de dumneavoastră, de un terţ sau de 
TURNER cu privire la aplicarea prezentelor Condiţii de utilizare sau la orice aspecte referitoare la acest site este supusă competenţei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor. În cazul în care vreuna din prevederile prezentului contract este ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, acea prevedere va fi considerată disociabilă de prezentul contract şi nu va aduce atingere valabilităţii şi aplicabilităţii celorlalte prevederi. Acest text reprezintă acordul integral dintre părţi cu privire la aspectele conţinute în acesta şi nu poate fi modificat decât printr-un document scris, semnat de către TURNER.

 

 

Ce sunt cookie-urile?

Cum utilizează Turner cookie-urile?

Cookie-urile pe care le utilizăm & la ce folosesc ele

Cookie-uri strict necesare:

Cookie-uri pentru performanță:

Cookie-uri pentru funcţionalitate

Cookie-uri pentru publicitate

Alte cookie-uri terţe

Cum să administrezi și să elimini cookie-urile

Logo 4 Blocks

Episoade

Episodul 1: Frații

Episodul 1:
Frații

Toni Hamady plănuiește să lase în urmă afacerea familiei, pentru a duce o viață în legalitate, împreună cu soția și fiica sa. Dar, după o razie, Toni trebuie să intervină pentru a salva afacerile clanului. Fratele său Abbas mai mult încurcă decât ajută. Toni are motive să spere din nou abia la apariția neașteptată a lui Vince, prietenul său din copilărie.

Episodul 2: Nouă, greșit

Episodul 2:
Nouă, greșit

După ce anchetatorii îi dau drumul lui Toni, el îl trage la răspundere pe Abbas pentru faptele sale și îi spune clar cine e capul familiei. Profund jignit, invidios și suspicios la adresa lui Vince, Abbas trebuie să accepte, în cele din urmă, că acesta e demn de încredere. Toni intră într-o afacere cu un tip dubios pe nume Klaus Schiller, și e înșelat.

Episodul 3 - Ibrahim

Episodul 3:
Ibrahim

Cu puțin timp înainte de a se întâlni cu frații Hamady, Klaus Schiller e arestat. Toni bănuiește că Vince a avut un amestec în insuccesul tranzacției, dar Vince încearcă să îi risipească temerile și îi dă o idee despre cum poate rezolva problema cu cocaina, înainte ca Cthulhu să pună stăpânire pe Neukölln. În semn de recunoștință, Toni îl prezintă pe Vince enigmaticului cap al familiei.

Episodul 4 - Trădarea

Episodul 4:
Trădarea

După ce se ceartă cu Abbas, Amara se duce la Vince pentru protecție, în timp ce Toni află că fratele său l-a mituit pe Robert John, polițistul mort. Odată cu escaladarea disputei dintre frați, unchiul Hakeem îi sugerează lui Abbas să plece fără întârziere din Berlin. Dar când capul familiei e atacat de Rockers, Abbas întrevede o alternativă.

Episodul 5 - Neputincios

Episodul 5:
Neputincios

Toni are îndoieli că Cthulhu sunt vinovați de moartea unchiului său și bănuiește pe unul dintre apropiații lui. Abbas profită de situație pentru a începe un război cu Rockers și a-l înlocui pe Toni de la conducerea clanului Hamady, moment în care Amara descoperă de ce s-a întors de fapt Vince. Când îi spune în față ce a aflat, el îi face o propunere surprinzătoare.

Episodul 6

Episodul 6:
Dead Man Walking

Vince reușește să îl înfrângă în luptă pe Toni, dar în loc să-l predea, sugerează să îi pună totul în cârcă lui Abbas, pentru a fi condamnat. Condiția: Toni trebuie să accepte pacea și să dea asigurări că Vince poate pleca din Berlin cu Amara. Dar când Toni e răpit, Vince e nevoit să aleagă între vechiul său prieten și șansa unui nou început.

Prezentare generală

Episodul 1

Episodul 2

Episodul 3

Episodul 4

Episodul 5

Episodul 6