Vă mulțumim că vizitați acest site, un serviciu digital a cărui funcționare este asigurată de Turner Broadcasting System Deutschland GmbH („Turner”, “noi” sau „nouă”). Prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) explică practicile noastre privind informațiile online și opțiunile pe care le aveți la dispoziție cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt colectate și utilizate de către acest serviciu digital („Serviciul”). Ne referim la datele dumneavoastră cu caracter personal ca „Informații”.

1. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

Turner Broadcasting System Deutschland GmbH este operatorul de date cu caracter personal în legătură cu orice Informații colectate de către Serviciu și prin interacțiunea dumneavoastră cu Serviciul (inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile).

2. INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

Primim atât informații care ne sunt furnizate direct, de exemplu date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le oferiți atunci când accesați sau participați la orice activitate din cadrul Serviciului, cât și informații care se colectează în mod pasiv sau automat de la dumneavoastră, de exemplu informații cu privire la utilizare colectate de la browserul sau dispozitivul dumneavoastră.

Informațiile pe care dumneavoastră ni le oferiți. Pentru a participa la o activitate din cadrul Serviciului, de exemplu un concurs sau altă activitate similară, poate fi necesar să oferiți unele informații de contact, de exemplu numele și adresa de e-mail și alte Informații precum o fotografie sau un videoclip, în funcție de activitatea specifică. Detaliile suplimentare privind colectarea și prelucrarea datelor vor fi oferite la punctul de colectare și în condițiile specifice de participare la activitatea respectivă.

Informațiile colectate în mod pasiv sau automat. Primim informații și atunci când accesați Serviciul, acestea fiind colectate automat de la browserul sau dispozitivul dumneavoastră, de exemplu vizualizările paginilor, clicurile efectuate, adresa IP, ID-ul dispozitivului (sau echivalentul acestuia), denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet și tipul de browser pe care îl utilizați. Folosim module cookie sau alte tehnologii similare în aceste scopuri. Consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații privind modul în care pot fi colectate și utilizate aceste Informații.

3. CUM UTILIZĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ?

Utilizăm Informațiile dumneavoastră în următoarele scopuri:

3.1. Pentru îndeplinirea unui contract sau pentru a lua măsuri în legătură cu un contract, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 („RGPD”):

(a) pentru a furniza Serviciul și pentru a comunica cu dumneavoastră despre contul pe care îl aveți la noi, în situațiile unde oferim opțiunea de înregistrare;

(b) pentru a vă trimite informații despre schimbările termenilor și condițiilor noastre;

(c) pentru a vă permite să luați parte la orice concurs pe care îl organizăm ocazional, să administrăm concursul, să vă notificăm dacă ați câștigat, să verificăm identitatea și domiciliul dumneavoastră, precum și alte condiții privind eligibilitatea, după caz, să expediem premiul și să răspundem la orice întrebare ați putea avea în legătură cu concursul;

(d) pentru a vă permite să trimiteți Conținutul utilizatorului final (după cum este definit în Termeni şi Condiţii) și a ne permite să folosim Conținutul utilizatorului final trimis de dumneavoastră, în conformitate cu Termenii şi Condiţiile sau cu orice alte condiții specifice care s-ar putea aplica ocazional;

3.2. În situațiile în care acest lucru este necesar în scopuri care reprezintă interesele legitime ale noastre sau ale unor terțe părți, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (f) din RGPD:

Aceste interese sunt:

(a) de a îndeplini cererile dumneavoastră și a răspunde la solicitările dumneavoastră de informații cu privire la Serviciu;

(b) de a oferi asistență tehnică pentru Serviciu;

(c) de a analiza modul în care este utilizat Serviciul, inclusiv interogările de căutare, frecvența vizualizărilor și durata de vizualizare, vizualizările paginilor și clicurile pe pagină, în scopul de a ne ajuta să gestionăm și să îmbunătățim Serviciul și să dezvoltăm servicii noi;

(d) de a gestiona livrarea reclamelor, inclusiv numărul de ori în care este servită și vizualizată aceeași reclamă;

(e) de a pune în aplicare politicile și termenii și condițiile noastre, pentru a verifica activitățile potențial ilegale (de exemplu încălcarea drepturilor de autor sau frauda);

(f) de a derula un sondaj sau o cercetare de piață cu privire la Serviciu, pentru a înțelege publicul nostru; și

(g) de a proteja siguranța utilizatorilor noștri.

3.3. În situațiile în care ne dați consimțământul, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (a) din RGPD:

(a) pentru a vă trimite buletine informative despre produsele și serviciile noastre și despre produsele și serviciile unor terți și pentru a folosi tehnologii ca să verificăm dacă acestea au fost primite și deschise, în conformitate cu informațiile suplimentare furnizate în momentul în care am obținut consimțământul dvs.;

(b) dacă aveți mai puțin de 16 ani și participați la o activitate care necesită consimțământul, vom face toate eforturile rezonabile pentru a obține permisiunea părinților dumneavoastră de a vă prelucra Informațiile în conformitate cu Articolul 8 din RGPD. Nu colectăm conștient Informații de la nicio persoană cu vârsta sub 16 ani pentru aceste tipuri de activități, fără a oferi părinților opțiunea de a-și da consimțământul cu privire la includerea detaliilor personale ale copilului lor în baza de date aplicabilă pentru acea activitate. În timpul perioadei când este solicitat consimțământul parental, Informațiile furnizate vor fi păstrate temporar. Dacă nu primim consimțământul părintelui dvs., vom șterge informațiile pe care ni le-ați furnizat într-o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu condițiile specifice precizate în legătură cu acea activitate. În sensul acestei Politici de confidenţialitate, orice referire la „părinte” va include tutorele legal.

3.4. În scopurile impuse de lege, în conformitate cu Articolul 6 par. (1) litera (c) din RGPD;

(a) ca răspuns la o solicitare din partea guvernului sau a agențiilor pentru aplicarea legii, care efectuează o anchetă.

(b) pentru a ne conforma cu obligațiile noastre legale.

4. INFORMAȚII PE CARE LE PRIMIM DE LA TERȚE PĂRȚI

Atunci când interacționați cu conținutul nostru prin intermediul rețelelor de socializare sau al altor site-uri sau aplicații nedeținute de Turner, puteți permite site-urilor respective să ne comunice Informații, de exemplu conținutul pe care l-ați vizualizat sau cu care ați interacționat și reclamele din cadrul conținutului care v-au fost afișate sau pe care ați făcut clic.

Politicile de confidențialitate pentru aceste site-uri și aplicații cuprind mai multe detalii cu privire la acest aspect și la modul în care puteți modifica setările de confidențialitate pe site-urile și în aplicațiile respective.

5. COMUNICAREA ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR

Comunicăm informațiile dumneavoastră:

(a) Furnizorilor de servicii pe care i-am angajat să îndeplinească funcții de afaceri în numele nostru. De exemplu, pentru a: (i) desfășura cercetări și analize de date; (ii) crea conținut; (iii) oferi servicii de asistență pentru clienți; (iv) desfășura sau sprijini activități de marketing; (v) onora comenzi; (vi) găzdui Serviciile; (vii) oferi asistență tehnică sau operațională; (viii) administra concursuri sau alte activități ale utilizatorilor; (X) întreține baze de date; și (X) sprijini Serviciul în alte moduri;

(b) Ca răspuns la un proces juridic, de exemplu ca răspuns la o citație, o cerere a autorităților responsabile de aplicarea legii sau a unei agenții guvernamentale;

(c) Terțelor părți, dacă acest lucru ne va ajuta să aplicăm politicile și termenii și condițiile noastre, să investigăm, să prevenim sau să luăm măsuri în legătură cu posibila activitate ilegală (de exemplu încălcarea drepturilor de autor sau frauda) sau să protejăm siguranța altor utilizatori ai Serviciilor; sau

(d) Dacă noi sau una dintre unitățile noastre de afaceri suntem supuși unei tranziții a companiei, de exemplu o fuziune, achiziția de către altă companie sau vânzarea integrală sau parțială a activelor noastre.

6. COOKIE ȘI ALTE TEHNOLOGII SIMILARE

Folosim module cookie și alte tehnologii similare pentru a ne ajuta la furnizarea Serviciului și pentru a analiza modul în care dumneavoastră și utilizatorii autorizați utilizați Serviciul nostru. Permitem terțelor părți să folosească aceste tehnologii în copuri similare. Consultați Politica noastră privind modulele cookie pentru mai multe informații.

7. ALTE INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DUMNEAVOASTRĂ

7.1. Transferul internațional

Ocazional poate fi necesar să permitem furnizorilor noștri de servicii sau de asistență, care pot fi situați în afara Spațiului Economic European, să acceseze Informațiile dumneavoastră. Este de asemenea posibil să facem alte dezvăluiri ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, de exemplu dacă primim o cerere juridică sau de reglementare din partea unui organ responsabil de aplicarea legii din străinătate.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de informații este gestionat cu grijă, pentru a proteja drepturile și interesele dumneavoastră:

(a) vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai în țări care sunt recunoscute a oferi un nivel adecvat de protecție legală, de exemplu Argentina, de unde afiliatul nostru Imagen Satelital S.A. oferă servicii de asistență, securitate, infrastructură și mentenanță pentru site-urile noastre web, sau în situațiile în care suntem satisfăcuți că sunt implementate aranjamente alternative pentru a vă proteja drepturile de confidențialitate;

(b) transferurile către furnizorii noștri de servicii și alte terțe părți vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, acolo unde este cazul, măsuri de asigurare suplimentare, de exemplu Clauzele standard de protecție a datelor, scheme de certificare, Regulile corporative obligatorii pentru persoana împuternicită de operator ale furnizorului și Scutul de confidențialitate între UE și SUA pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din UE în Statele Unite ale Americii. Am încheiat un acord privind Clauzele standard de protecție a datelor cu afiliatul nostru din SUA, Turner Broadcasting System, Inc, care oferă servicii de asistență, securitate, infrastructură și mentenanță pentru site-urile noastre web.

(c) orice solicitări de informații pe care le primim de la autoritățile responsabile de aplicarea legii sau autoritățile de reglementare vor fi verificate cu atenție înainte de a se dezvălui date cu caracter personal.

Aveți dreptul de a ne solicita mai multe informații cu privire la măsurile de siguranță pe care le-am implementat, așa cum se menționează mai sus. Contactați-ne în modul specificat mai jos dacă doriți informații suplimentare.

7.2. Păstrarea Informațiilor dumneavoastră

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata în mod rezonabil necesară în scopurile enumerate în Secțiunea 3 a prezentei Politici de confidențialitate. În unele circumstanțe, este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioade mai lungi, de exemplu în situațiile în care avem obligația de a proceda astfel conform cerințelor legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Atunci când oferim înregistrarea, păstrăm datele utilizatorilor care s-au înregistrat la noi pe durata utilizării Serviciului și detaliile contului de utilizator timp de 18 luni ulterior. La momentul anulării serviciului, ștergem automat informațiile care ne-au fost oferite în profilul de utilizator.

Dacă ne solicitați cu cereri de asistență, păstrăm dle pe o perioadă cuprinsă între 3 și 18 luni, în funcție de natura cererii și dacă sunteți sau nu înregistrat la noi.

Atunci când prelucrăm Informațiile în scopuri de marketing, prelucrăm Informațiile pe perioada în care rămâneți interesat de materialele de marketing (de exemplu, dacă deschideți și citiți ofertele noastre) și timp de trei ani ulterior. Dacă ne cereți să oprim trimiterea de materiale de marketing, vom păstra Informațiile dumneavoastră pentru o scurtă perioadă ulterior (pentru a ne permite să punem în aplicare cererile dumneavoastră).

Atunci când prelucrăm Informațiile în scopul unui concurs, păstrăm datele pe o perioadă de 12 luni de la data încheierii concursului, cu excepția cazului legislația impune o perioadă mai lungă.

Atunci când prelucrăm Informațiile în legătură cu Conținutul pentru utilizatorii finali, păstrăm datele pe perioada necesară, în conformitate cu condițiile specifice ale activității.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți mai multe drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Mai multe informații privind fiecare dintre aceste drepturi sunt specificate mai jos.

Aveți dreptul de a ne solicita o copie a Informațiilor dumneavoastră (Articolul 15 RGPD), de a corecta (Art. 16 RGPD), de a șterge (Art. 17 RGPD) Informațiile dumneavoastră sau de a restricționa (opri) prelucrarea (activă a) acestora (Art. 18 RGPD) și de a obține Informațiile pe care ni le oferiți în scopul unui contract sau cu consimțământul dumneavoastră într-un format structurat, lizibil în format digital, și de a ne cere să comunicăm aceste Informații altui operator de date cu caracter personal (Art. 20 RGPD).

În plus, în măsura în care prelucrarea Informațiilor dumneavoastră se bazează pe interesul legitim al nostru sau al unor terțe părți, aveți dreptul de a obiecta față de prelucrarea datelor, în conformitate cu Articolul 21 din RGPD.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu dacă îndeplinirea cererii dumneavoastră ar dezvălui informații cu privire la altă persoană sau dacă ne cereți să ștergem Informații pe care avem obligația legală de a le păstra sau un interes legitim imperios de la le păstra.

Vă puteți retrage consimțământul cu privire la orice prelucrare a datelor cu caracter personal care se bazează pe un consimțământ acordat anterior. Puteți, de asemenea, să anulați primirea de buletine informative și alte comunicări de marketing prin e-mail, urmând instrucțiunile de anulare oferite în e-mailurile respective.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, puteți contacta Biroul nostru de Confidențialitate, folosind detaliile specificate mai jos, în Secțiunea 9. Vă rugăm să includeți în cerere, acolo unde oferim posibilitatea înregistrării, informațiile dumneavoastră de înregistrare, de exemplu prenumele, numele de familie și adresa de e-mail.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere din țara în care locuiți, în care lucrați sau în care considerați că s-a produs încălcarea protecției datelor, deși sperăm că vă putem ajuta în legătură cu orice solicitări de informații sau preocupări pe care le aveți cu privire la utilizarea Informațiilor dumneavoastră de către noi.

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Principalul punct de contact pentru toate chestiunile rezultate din prezenta Politică de confidențialitate, inclusiv pentru cererile de exercitare a drepturilor persoanei vizate, este biroul nostru de confidențialitate. Biroul de confidențialitate poate fi contactat în următoarele moduri:

EMEA.GE.privacy@turner.com

Privacy Office
Turner Broadcasting System Deutschland GmbH
Leopoldstrasse 57
Munich 80802,
Deutschland

Dacă aveți o plângere sau o preocupare cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în primă instanță și vom încerca să rezolvăm problema în cel mai scurt timp posibil. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune în orice moment o reclamație la autoritatea dumneavoastră de supraveghere națională.

10. ACTUALIZĂRI ȘI DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Ocazional, este posibil să actualizăm prezenta politică. Vă vom anunța cu privire la modificările semnificative fie printr-un mesaj de e-mail la adresa de e-mail oferită cel mai recent, fie prin postarea unei notificări proeminente în cadrul Serviciului nostru. Vă încurajăm să reveniți periodic și să consultați prezenta politică, pentru a ști ce Informații colectăm, cum le utilizăm și cui le comunicăm.

Politica postată în cadrul acestui Serviciu a fost actualizată la 20 mai 2018.